Duminica Floriilor

Cu o saptamana inainte de Patimile Sale, Domnul nostru Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin inconjurat de cei 12 Apostoli. Multimea, recunoscandu-L ca fiind adevaratul Mantuitor, L-a intampinat cu ramuri de finic si cantari de bucurie. Din punct de vedere liturgic, din aceasta zi incepe Saptamana Patimilor, in amintirea carora in biserici se oficiaza in fiecare seara Deniile, slujbe prin care credinciosii il petrec pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere.

Duminica Floriilor –

Şi când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe şi la Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenicii săi,

Şi le-a zis: „Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi, intrând în el, îndată veţi afla un mânz legat pe care n-a şezut azi nici un om. Dezlegaţi-l şi aduceţi-l.

Iar de vă va zice cineva: de ce faceţi aceasta? Spuneţi că Domnul are trebuinţă de el şi îndată îl va trimite aici.

Deci au mers şi au găsit mânzul legat la o poartă, afară de răspântie şi l-au dezlegat.

Şi unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: de ce dezlegaţi mânzul?

Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus şi i-au lăsat.

Şi au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus hainele pe el şi Iisus a şezut pe el.

Şi mulţi îşi aşterneau hainele pe cale, iar alţii aşterneau ramuri pe care le tăiau de prin grădini.

Iar cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau pe urmă strigau, zicând: Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!

Binecuvântată este împărăţia ce vine a părintelui nostru David! Osana întru cei de sus!

Şi a intrat Iisus la Ierusalim şi în templu şi privind toate în jur şi vremea fiind spre seară, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece.

Marcu 11: 1-11

Vezi şi Ioan 12: 12-19

Luca 19: 29-38

Matei: 21: 1-16

 

 

De Florii, după Sf. Liturghie şi înainte de utrenie se cântă colinde (Veniţi, norii de mulţime şi Azi cu toţi să prăznuim).

După Sfânta Liturghie credincioşii, care au adus ramuri de salcie la biserică şi acestea au fost sfinţite de preot, primesc ramurile cu flori şi frunze înapoi.

În seara de Duminică încep Deniile (Slujbe speciale de Paşte).

– Veniţi, norii de mulţime –

se cântă de Florii

Veniţi norii de mulţime

Şi copii şi tinerime

Toţi cu ramuri înverzite

Şi cu stâlpări înfrunzite

Să-ntâmpinăm, ca tot omul,

Pre Iisus Hristos Domnul,

Cel ce-i plin de bunătate,

Intrând în sfânta cetate,

Vrând ca să dea mântuire

Şi de toate izbăvire

De acum până-n vecie,

Amin, Doamne, fie, fie!

– Azi cu toţi să prăznuim –

se cântă de Florii

Azi cu toţi să prăznuim

Pe Dumnezeu să-l mărim

Hristos vine-ncetinel

Spre patimă ca un miel

O minune, o minune

Azi intră-n Ierusalim,

Călare pe mânz de-asin,

De popor e-nconjurat

Ca un mare împărat.

La poartă e-ntâmpinat,

Toţi „Osana“ i-au cântat

Osana dintru-nălţime,

Că Hristos Împărat vine.

Pruncii, cu stâlpări în mână,

Cântă cu toţii-mpreună,

Osana dintru-înălţime,

Că Hristos împărat vine.

Veniţi cu toţi împreună

Să-mpletim cu toţi cunună

De odrasle înverzite

Şi de stâlpări înflorite.

Pe Cristos să-ntâmpinăm

Şi Lui să ne-nchinăm,

Iar ale noastre veşminte

Să le-aşternem înainte.

Veniţi! Cu glas mângâios

Să lăudăm pe Hristos

Cu glasul coconilor

Şi al sugătorilor

Veniţi şi noi să primim

Cei ce Sionul iubim,

Asine negrăitoare,

De Dumnezeu purtătoare

Iisus vine cu blândeţe

Ca pre norod să-l înveţe;

Pre asin se umileşte,

Cu mândrie nu pofteşte.

Astăzi toate prăznuiesc

Şi pre Domnul proslăvesc.

Osana dintru înălţime

Că Hristos împărat vine

Şi de-acum până-n vecie

Mila Domnului să fie!

La mulţi ani cu sănătate

De Hristos să avem parte!

  Subscribe  
Notify of